Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών
"Καινοτόμες Τάξεις"

Εξερευνώντας την καινοτομία και τη δημιουργικότητα στις τάξεις μας

Κόστος Συμμετοχής

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ

Διάρκεια

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης έχει διάρκεια 2 εβδομάδων, 4 ώρες ανά εβδομάδα
Σύνολο ωρών επιμόρφωσης: 8

Επίπεδο

Για την παρακολούθηση του προγράμματος Επιμόρφωσης ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να έχετε κάποιου είδους εμπειρία σε θέματα Καινοτομίας και Δημιουργικότητας

Εκπαιδευτική Μέθοδος

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης υλοποιείται αποκλειστικά ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

Ημέρα

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα υλοποιείται
Σάββατο 09:30 - 13:30

1ος κύκλος επιμόρφωσης:
16 και 23 Σεπτεμβρίου 2023
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

2ος κύκλος επιμόρφωσης:
30 Σεπτεμβρίου και 7 Οκτωβρίου 2023
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

3ος κύκλος επιμόρφωσης:
14 και 21 Οκτωβρίου 2023
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

4ος κύκλος επιμόρφωσης:
4 και 11 Νοεμβρίου 2023
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

5ος κύκλος επιμόρφωσης:
25 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2023
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

6ος κύκλος επιμόρφωσης:
9 και 16 Δεκεμβρίου 2023
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

7ος κύκλος επιμόρφωσης:
13 και 20 Ιανουαρίου 2024
(Εξαντλήθηκαν οι θέσεις)

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

1) Θα αναγνωρίζουν τις έννοιες δημιουργικότητα και καινοτομία καθώς την ανάγκη και τον τρόπο ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων στις τάξεις για την καλλιέργειά τους
2) Θα μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη μεθοδολογία για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων
3) Θα γνωρίζουν επιμέρους τεχνικές παραγωγής ιδεών και λήψη αποφάσεων με βάση την καταγραφή λίστας κριτηρίων
4) Θα αξιοποιούν απλά υλικά για τη δημιουργία δικών τους παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών τους

Αριθμός Συμμετεχόντων

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά κύκλο επιμόρφωσης: 14

Επιμορφωτές ανά πρόγραμμα: 2

Παρουσίαση Προγράμματος

Λεξιλόγιο

  • Δημιουργικότητα/ Δημιουργική Σκέψη
  • Σχεδιαστική Σκέψη (Design Thinking)
  • Καινοτομία
  • Πρωτότυπο
  • Βελτιώσεις

Περιγραφή

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να επιλύσει ο εκπαιδευτικός σήμερα αποτελεί η απάντηση στο ερώτημα: «Η δημιουργικότητα και η καινοτομία διδάσκονται;»

Τι είναι η δημιουργικότητα και η καινοτομία όμως;

Πώς μπορούν οι εκπαιδευτικοί ακολουθώντας κάποια μεθοδολογία και αξιοποιώντας απλά υλικά να δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον και τις κατάλληλες συνθήκες για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών;

Πώς η δημιουργικότητα οδηγεί στην καινοτομία;

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης φιλοδοξεί να δώσει κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα μέσα από ευχάριστες και συνεργατικές δραστηριότητες.

Οι συμμετέχοντες μέσω πρακτικών εφαρμογών θα γνωρίσουν διαδικασίες και τεχνικές που ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργική σκέψη καταλήγοντας στην καινοτομία.

Δομή

Στο Α μέρος αφού διευκρινιστούν οι όροι δημιουργικότητα, δημιουργική σκέψη και καινοτομία, οι συμμετέχοντες δημιουργούν προϊόντα με απλά υλικά εφαρμόζοντας και ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία. Συγκεκριμένα εξερευνούν τα υλικά τους, παράγουν ατομικά ιδέες, αναλύουν τις ιδέες, συγκρίνουν και συνθέτουν. Επιλέγουν μία και στη συνέχεια δημιουργούν.  

Στο Β μέρος αφού παρουσιαστεί η μεθοδολογία της σχεδιαστικής σκέψης, οι συμμετέχοντες θα την εφαρμόσουν, όπως θα έκαναν και στην τάξη τους, για να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο (temporary installations) για τις τάξεις ή το Σχολείο, το οποίο θα περνά ένα μήνυμα σχετικό με κάποιο Παγκόσμιο Πρόβλημα ή κάποιο θέμα ενδιαφέροντος.

Υλικά Επιμόρφωσης

Όλα τα απαραίτητα υλικά για την υλοποίηση του προγράμματος επιμόρφωσης θα παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ όπως και το ίδιο το επιμορφωτικό πρόγραμμα.

Βεβαίωση Συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα λάβουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από την Ακαδημία Ρομποτικής και Καινοτομίας Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης The Inventors και το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Τοποθεσία

Το πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα υλοποιείται στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Ρομποτικής & Καινοτομίας The Inventors
(Βάκχου 10, Βάρη, 16672)

Με την υποστήριξη