Ε' - ΣΤ' Δημοτικού

Εκπαιδευτικά προγράμματα Inventors Juniors για παιδιά Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού

Περιγραφή Προγράμματος

Για τους μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Ε’ και ΣΤ’ τα προγράμματα περιέχουν εκτός από τα πεδία STEM και εισαγωγή στις εικονικές επιχειρήσεις, επίλυση προβλημάτων μέσω Project, χρήση 3D Printing και 3D Design και φυσικά κατασκευαστικές και προγραμματιστικές δεξιότητες.

Δεξιότητες

Γέννηση ιδεών, σχεδιασμός ιδεών, δημιουργική εργασία με άλλους, αποτελεσματική ακρόαση, δεξιότητες παρουσίασης, επικοινωνία με χρήση ψηφιακών μέσων, ανακάλυψη, ανάλυση προβλήματος, επίλυση προβλήματος, λογική, συνεργασία, υπευθυνότητα, ηγεσία και πρωτοβουλία, παραγωγική ανατροφοδότηση.

Παρουσίαση Προγράμματος

Το πρόγραμμα για τις τάξεις Ε’ – ΣΤ’ Δημοτικού είναι ειδικά διαμορφωμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των συγκεκριμένων ηλικιών. Συγκεκριμένα τα ηλικιακά τμήματα που δημιουργούνται είναι Ε’ Δημοτικού και ΣΤ’ Δημοτικού. Τα μαθήματα σε επίπεδο κατασκευών περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες, α) με οδηγίες κατασκευής, β) με ημιδομημένες οδηγίες και γ) χωρίς οδηγίες (οι μαθητές οδηγούνται στη δική τους λύση). Επιπλέον οι μαθητές εισάγονται στη διαδικασία ψηφιακού σχεδιασμού (3D Design) και χρήση 3D Printing όπου η λύση τους το απαιτεί. Η δομή των μαθημάτων αποτελείται από πέντε στάδια:

Ενεργοποίηση

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές μας γνωρίζουν το θέμα του μαθήματος, ενεργοποιείται η φαντασία τους και εισάγεται το ερευνητικό πρόβλημα ή η προβληματική κατάσταση.

Εξερεύνηση

Στο στάδιο αυτό μέσω κατάλληλων ερωτήσεων και τεχνικών αναδεικνύεται η προς μελέτη έννοια και γίνεται η ανάλυση του προβλήματος

Δημιουργία

Οι μαθητές μας τώρα περνούν στο στάδιο της κατασκευής με ένα πακέτο υλικών ανά δύο άτομα. Ακολουθούν συγκεκριμένες οδηγίες ή δημιουργούν με βάση τον σχεδιασμό και τις ιδέες τους

Παρουσίαση

Αναπόσπαστο κομμάτι των μαθημάτων αποτελεί το στάδιο της παρουσίασης όπου η κάθε υποομάδα εξηγεί, αιτιολογεί και παρουσιάζει τη δουλειά της στους εκπαιδευτές και στην ολομέλεια του τμήματος.

Τακτοποίηση

Στο τελευταίο στάδιο οι μαθητές μας τακτοποιούν τα υλικά τους και τον προσωπικό τους χώρο στον πάγκο εργασίας. Θεωρούμε σημαντικό και αυτό το στάδιο καθώς αποκτάται έτσι σταδιακά και η έννοια της ευθύνης των υλικών.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Τα προγράμματα των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού είναι χωρισμένα σε θεματικές ενότητες. Οι ενότητες είναι εμπνευσμένες από τον πραγματικό κόσμο και από προβληματικές καταστάσεις της καθημερινότητας των παιδιών. Έμφαση δίδεται στη σύνδεση των λύσεων που δίνουν οι μαθητές με έννοιες επιχειρηματικότητας. Οι καινοτόμες λύσεις προσεγγίζονται με «έννοιες αγοράς» και στοχεύουν πάντα στο να βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων γύρω μας.

Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές μας χρησιμοποιούν ειδικό σχεδιασμένο φύλλο εργασίας στο οποίο έχει προσαρμοστεί η μεθοδολογία Design Thinking. Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν τα εξής βήματα:

  1. Εισαγωγή στο θέμα – Κατανόηση της προβληματικών καταστάσεων
  2. Επιλογή συγκεκριμένου προβλήματος, κατανόηση και περιγραφή
  3. Πολλαπλές ιδέες για τη λύση του
  4. Επιλογή μέσω διαδικασίας αξιολόγησης της βέλτιστης λύσης
  5. Λύση – Κατασκευή
  6. Έλεγχος και Δοκιμές – Βελτιώσεις
  7. Παρουσίαση της λύσης

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Σε αυτές τις ηλικίες εισάγουμε σταδιακά και την αυτοαξιολόγηση των επιτευγμάτων τους είτε με ειδικές ρουμπρίκες είτε με προφορικές ερωτήσεις – απαντήσεις.
Ενθαρρύνουμε διαρκώς τους μαθητές μας να μοιραστούν τη μαθησιακή τους διαδικασία. Τους δίνουμε την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που χρειάζονται.
Κατά τη διαδικασία δημιουργίας, υπενθυμίζουμε και κατευθύνουμε τους μαθητές μας να δοκιμάζουν και να αναλύουν την ιδέα τους καθώς προχωρούν, κάνοντας βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία θα πρέπει να συμβεί αρκετές φορές ως φυσικό μέρος της βελτίωσης της λύσης.

Ημέρες και Ώρες

Ε' Δημοτικού
Παρασκευή, 16:00-17:30
ΣΤ' Δημοτικού
Παρασκευή, 18:00-19:30

Τμήμα

Τα τμήματα είναι 12μελή. Η αναλογία μαθητή προς προπονητή είναι 6:1

Προπονητές

Οι εκπαιδευτές της Ακαδημίας είναι ειδικοί στον τομέα τους, κατέχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες στη διδακτική, στη ρομποτική, στη μηχανική και στις κατασκευές.