Ε' Δημοτικού

We all face challenges, but we love robotics because our greatest challenge can become our greatest success story!

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι πιο σύνθετα καθώς αλλάζει και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν. Εισάγονται σε περιβάλλον προγραμματισμού των κατασκευών τους και αποκτούν δεξιότητες σημαντικές για τα επόμενα βήματα. Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν και ωριμάζουν γίνονται διαρκώς και πιο ικανά στο να πραγματοποιήσουν πιο σύνθετους συλλογισμούς, να σκεφτούν κριτικά και να ασκηθούν σε μεθόδους επίλυσης προβλήματος (Problem Solving).

Αξιοποιούνται τεχνικές και μεθοδολογίες παραγωγής ιδεών και λήψης απόφασης. Η ικανότητα λήψης απόφασης θεωρείται μία εξαιρετική σημαντική δεξιότητα που καλλιεργείται σε αυτές τις ηλικίες με μεθοδικό τρόπο. 

Δεξιότητες

Γέννηση ιδεών, σχεδιασμός ιδεών, δημιουργική εργασία με άλλους, αποτελεσματική ακρόαση, δημιουργική παραγωγή και καινοτομία, δεξιότητες παρουσίασης, επίλυση προβλήματος, λογική, εποικοδομητική διαφωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, ηγεσία και πρωτοβουλία.

Εξοπλισμός

Σε αυτό το πρόγραμμα της Ακαδημίας μας χρησιμοποιείται ολοκαίνουριος εξοπλισμός της Lego Education. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο εκμάθησης STEAM που απευθύνεται σε μαθητές της Ε’ Δημοτικού.  Συνδυάζοντας δομικά υλικά, κινητήρες και αισθητήρες καθώς και ένα εύχρηστο υλικό και μια διαισθητική γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη στο Scratch, το πρόγραμμα  συνεχώς ενθαρρύνει τους μαθητές μέσω παιχνιδιάρικων μαθησιακών δραστηριοτήτων να σκέφτονται κριτικά και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα, ανεξάρτητα από το επίπεδο μάθησης.

Παράλληλα αξιοποιούνται σχέδια εργασίας που έχουν συγγράψει εκπαιδευτικοί της Ακαδημίας μας.

Παρουσίαση Προγράμματος

Το  πρόγραμμα  για τη Ε’ Δημοτικού  είναι ειδικά διαμορφωμένο  στις ιδιαίτερες ανάγκες της   συγκεκριμένης  ηλικίας.  Τα μαθήματα σε επίπεδο κατασκευών περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες: Με οδηγίες κατασκευής, με ημιδομημένες οδηγίες και χωρίς οδηγίες, οι μαθητές οδηγούνται στη δική τους λύση, μέσω κατάλληλου φυλλαδίου εργασίας.

Η δομή των μαθημάτων αποτελείται από πέντε στάδια:

Ενεργοποίηση

Σε αυτό το στάδιο οι μαθητές μας γνωρίζουν το θέμα του μαθήματος, ενεργοποιείται η φαντασία τους και εισάγεται το ερευνητικό πρόβλημα ή η προβληματική κατάσταση.

Εξερεύνηση

Στο στάδιο αυτό μέσω κατάλληλων ερωτήσεων και τεχνικών αναδεικνύεται η προς μελέτη έννοια και γίνεται η ανάλυση του προβλήματος

Δημιουργία

Οι μαθητές μας τώρα περνούν στο στάδιο της κατασκευής με ένα πακέτο υλικών ανά δύο άτομα.

Παρουσίαση

Αναπόσπαστο κομμάτι των μαθημάτων αποτελεί το στάδιο της παρουσίασης όπου η κάθε υποομάδα εξηγεί, αιτιολογεί και παρουσιάζει τη δουλειά της στους εκπαιδευτές και στην ολομέλεια του τμήματος.

Τακτοποίηση

Στο τελευταίο στάδιο οι μαθητές μας τακτοποιούν τα υλικά τους και τον προσωπικό τους χώρο στον πάγκο εργασίας. Θεωρούμε σημαντικό και αυτό το στάδιο καθώς αποκτάται έτσι σταδιακά και η έννοια της ευθύνης των υλικών που χρησιμοποιούμε αλλά και τα ίδια τα παιδιά οικειοποιούνται τον εξοπλισμό τους και αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Το πρόγραμμα για την Ε’ Δημοτικού  είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Οι ενότητες είναι εμπνευσμένες από τον πραγματικό κόσμο και από προβληματικές καταστάσεις της καθημερινότητας των παιδιών πχ σχολείο, σπίτι, παιχνίδι κτλ. Οι μαθητές μας καλλιεργούν μέσω των κατασκευών,  αλλά και μέσα από την αναζήτηση λύσεων,  δεξιότητες μηχανικής και προγραμματισμού. Σε πολλές περιπτώσεις και όταν ο χρόνος το επιτρέπει η βασική έννοια εμπλουτίζεται με διαθεματικές δραστηριότητες επέκτασης.

Μεγάλο μέρος των μαθημάτων καταλαμβάνει και η αναζήτηση τεχνικών, μηχανικών λύσεων σε πραγματικά, καθημερινά προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές μας χρησιμοποιούν ειδικό σχεδιασμένο φύλλο εργασίας στο οποίο έχει προσαρμοστεί η μεθοδολογία Design Thinking. Τα φύλλα εργασίας περιλαμβάνουν τα εξής βήματα:

  1. Εισαγωγή στο θέμα – Κατανόηση της προβληματικών καταστάσεων – Αναζήτηση αναγκών.
  2. Επιλογή συγκεκριμένου προβλήματος, κατανόηση και περιγραφή.
  3. Πολλαπλές ιδέες για τη λύση του.
  4. Επιλογή μέσω διαδικασίας αξιολόγησης της βέλτιστης λύσης – Καταγραφή κριτηρίων.
  5. Λύση – Κατασκευή
  6. Έλεγχος και Δοκιμές – Βελτιώσεις – Αξιολόγηση.
  7. Παρουσίαση της λύσης

 

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Σε αυτές τις ηλικίες εισάγουμε σταδιακά και την αυτοαξιολόγηση των επιτευγμάτων τους είτε με ειδικές ρουμπρίκες είτε με προφορικές ερωτήσεις – απαντήσεις.

Ενθαρρύνουμε διαρκώς  τους μαθητές μας  να μοιραστούν τη μαθησιακή τους διαδικασία. Τους δίνουμε την ευκαιρία να μοιραστούν τις σκέψεις, τις ιδέες και τους προβληματισμούς τους χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που χρειάζονται.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας, υπενθυμίζουμε και κατευθύνουμε τους μαθητές μας να δοκιμάζουν και να αναλύουν την ιδέα τους καθώς προχωρούν, κάνοντας βελτιώσεις όπου χρειάζεται. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία θα πρέπει να συμβεί αρκετές φορές ως φυσικό μέρος της βελτίωσης της λύσης.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων όπως προφορική και γραπτή  αφήγηση ιστορίας χρησιμοποιώντας κατασκευές τύπου Adventure Stories. Στη συγκεκριμένη ενότητα οι μαθητές μας χρησιμοποιούν ειδικά σχεδιασμένο  φύλλο εργασίας αφήγησης καθώς τα παιδιά πλέον έχουν αναπτύξει, και αναπτύσσουν, τις γλωσσικές τους, γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας και έκφρασης.

Ημέρες και Ώρες

Παρασκευή, 16:30-18:00
Έναρξη Τμημάτων:
4 Οκτωβρίου 2024

Τμήμα

Τα τμήματα είναι 12μελή. Η αναλογία μαθητή προς προπονητή είναι 6:1

Προπονητές

Οι εκπαιδευτές της Ακαδημίας είναι ειδικοί στον τομέα τους, κατέχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες στη διδακτική, στη ρομποτική, στη μηχανική και στις κατασκευές.