Γυμνάσιο
3D Design & Printing

We all face challenges, but we love robotics because our greatest challenge can become our greatest success story!

Περιγραφή Προγράμματος

Τα προγράμματα στην ηλικία του Γυμνασίου είναι ακόμη πιο  σύνθετα καθώς αλλάζει  ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν, αλλά και τα ίδια τα  παιδιά έχουν αποκτήσει περισσότερες κατασκευαστικές και προγραμματιστικές δεξιότητες. Τα παιδιά καθώς μεγαλώνουν και ωριμάζουν γίνονται διαρκώς και πιο ικανά στο να πραγματοποιήσουν πιο σύνθετους συλλογισμούς, να σκεφτούν κριτικά και να ασκηθούν σε μεθόδους επίλυσης προβλήματος (Problem Solving).

Αξιοποιούνται τεχνικές και μεθοδολογίες παραγωγής ιδεών και λήψης απόφασης. Η ικανότητα λήψης απόφασης θεωρείται μία εξαιρετική σημαντική δεξιότητα που καλλιεργείται σε αυτές τις ηλικίες με μεθοδικό τρόπο. 

Δεξιότητες

Γέννηση ιδεών, σχεδιασμός ιδεών, δημιουργική εργασία με άλλους, αποτελεσματική ακρόαση, δημιουργική παραγωγή και καινοτομία, δεξιότητες παρουσίασης, επίλυση προβλήματος, λογική, εποικοδομητική διαφωνία, συνεργασία, υπευθυνότητα, ηγεσία και πρωτοβουλία.

Εξοπλισμός

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιείται ο εξοπλισμός της Ακαδημίας (3D Printers) καθώς και άλλο υλικό και υλισμικό  απαραίτητα  για τον εμπλουτισμό του προγράμματος.

Παρουσίαση Προγράμματος

Γιατί πρέπει να μαθαίνουμε  τρισδιάστατη εκτύπωση; Η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης εξελίχθηκε γρήγορα ώστε να είναι απαραίτητη σε πολλούς διαφορετικούς τομείς ενδιαφέροντος, όπως η ιατρική, η τέχνη, οι κατασκευές και πολλά άλλα. Σε αυτά τα μαθήματα, οι μαθητές μας  θα έχουν την ευκαιρία να αφήσουν τη φαντασία τους να λάμψει χρησιμοποιώντας τεχνολογία 3D για να ζωντανέψουν τις ιδέες τους.

Περιεχόμενο Προγράμματος

Ο σχεδιασμός  (3D MODELING) και η  τρισδιάστατη  εκτύπωση  (3D PRINTING) στο πρόγραμμα της Ακαδημίας βασίζονται σε διάφορες μεθοδολογίες με κυριότερες  το project based learning, το problem based learning, και το Design Thinking.

Οι μαθητές μας μέσα από αυθεντικές προκλήσεις και προβλήματα θα κληθούν να βρουν λύσεις, να σχεδιάσουν και τέλος να εκτυπώσουν το τρισδιάστατο μοντέλο τους.

Επιπλέον, οι μαθητές μας θα γνωρίσουν και θα χρησιμοποιήσουν πλατφόρμες τρισδιάστατου σχεδιασμού.

Τόσο ο τρισδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός (3D MODELING) όσο και η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D PRINTING) έχουν τη δυνατότητα να διευκολύνουν τη μάθηση, να αναπτύξουν δεξιότητες, να εμπνεύσουν τη δημιουργικότητα, να βελτιώσουν τη στάση απέναντι στα αντικείμενα και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με το STEM και να αυξήσουν την ενασχόληση των μαθητών.

Λεπτομέρειες Προγράμματος

Βασική Δομή Προγράμματος

  • Βασικές Αρχές Τρισδιάστατης Εκτύπωσης
  • Βασικές αρχές μοντελοποίησης
  • Βέλτιστες πρακτικές σχεδιασμού
  • Βασικές ρυθμίσεις, χρήσιμες συμβουλές
  • Project γνωριμία με το iterative design
  • Rapid prototyping
  • Σχεδιασμός και εκτύπωση έργου μαθητών
  • 3D Printing και επιχειρηματικότητα
  • 3D Printing και κυκλική οικονομία
  • Δημιουργία έργου

Ημέρες και Ώρες

Δευτέρα, 16:30-18:00
Έναρξη Τμημάτων:
7 Οκτωβρίου 2024

Τμήμα

Τα τμήματα είναι 12μελή. Η αναλογία μαθητή προς προπονητή είναι 6:1

Προπονητές

Οι εκπαιδευτές της Ακαδημίας είναι ειδικοί στον τομέα τους, κατέχοντας εξειδικευμένες δεξιότητες στη διδακτική, στη ρομποτική, στη μηχανική και στις κατασκευές.